Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet giver tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter
inden for uddannelse og fritid.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det
sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever,  studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår alle EU-medlemslandene og en lang række samarbejdslande uden for EU.

• Du kan læse mere om Erasmus+ for gymnasielever her

• Vil du vide mere om Erasmus+ på de videregående uddannelser, kan du læse mere her

• Går du på en erhvervsuddannelse er der også mulighed for at få tilskud fra Erasmus+, som du kan læse mere om her.

• Erasmus+ støtter også organisationer og grupper af unges projekter. Vil du læse mere om Erasmus+ og uformel læring, kan du se mere her.