I de nordiske lande har man indgået en række samarbejdsaftaler på uddannelsesområdet, som skal gøre det lettere for nordiske borgere at tage til et andet nordisk land for at studere. Aftalerne ligestiller uddannelsessøgende i hele Norden og gælder erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser. Som statsborger i et nordisk land kan du frit søge om optagelse på en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse i et andet land i Norden.

Du søger på samme vilkår som landets egne borgere. Du har også mulighed for at få godskrevet dine eksaminer og tage en del af din uddannelse i et andet nordisk land.

Fællesnordiske uddannelsesaftaler

Aftalerne betyder, at du som statsborger i et nordisk land har ret til at søge om optagelse på en uddannelse i et andet nordisk land på samme vilkår som landets egne borgere. Det vil f.eks. sige, at du med en dansk grundskoleeksamen frit kan søge ind på en erhvervsuddannelse i Finland, eller at du med en dansk studentereksamen kan søge ind på universitetet i Island, hvis du i øvrigt opfylder adgangskravene til uddannelsen. Omvendt vil du også kunne søge ind på universitetet i Danmark med en islandsk studentereksamen.

Aftalen om adgang til videregående uddannelse i Norden gælder ikke forskeruddannelserne (ph.d.).

I aftalerne mellem landene indgår også en gensidig anerkendelse af eksaminer, deleksaminer og kurser. Det betyder, at du kan tage en del af din uddannelse i f.eks. Danmark og få denne del godskrevet ved en tilsvarende uddannelse i et andet land i Norden - eller omvendt.

Du vil i de fleste tilfælde også kunne få godkendt praktikperioder, hvis de indgår som en obligatorisk del af en erhvervsuddannelse.

Det nordiske uddannelsessamarbejde omfatter Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland.

Du kan læse mere om de nordiske samarbejdsaftaler hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Få mere at vide