De næste år forventes en meget stor del af den globale vækst at komme fra verdens nye vækstlande i øst og i syd. Det sætter nye krav til danske virksomheder og myndigheder, og derved også til fremtidens danske medarbejdere. Et ophold i et af de nye vækstlande kan give dig stor indsigt i de dynamikker, der har været med til at drive de nye vækstlande frem både økonomisk og politisk. En indsigt, der også de næste mange år vil være stor efterspørgsel efter.
Brasilien

Der er sket store uddannelsesmæssige fremskridt, og Brasilien spiller en stigende rolle i den internationale uddannelsesmobilitet. Med store politiske, økonomiske og ikke mindst kulturelle omvæltninger kan et ophold i Brasilien byde på store faglige og kulturelle oplevelser.

Læs mere

Indien

Et ophold i Indien kan bl.a. give indsigt i de muligheder og udfordringer, som et af verdens største vækstlande står over for i dag. På videregående niveau er det indiske uddannelsessystem verdens tredjestørste, og det huser omkring 45.000 uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Kina

Kina har de sidste årtier undergået en hastig økonomisk udvikling, der har placeret landet som verdens næststørste økonomi. Et ophold i Kina vil give mulighed for at opnå efterspurgte indsigter i et land i udvikling.

Læs mere

Mexico

I Mexico finder videregående uddannelse af fire til syv års varighed sted på landets mange tekniske læreanstalter og universiteter.

Læs mere

Rusland

Den russiske økonomi har de sidste ti år gennemgået en stor udvikling, karakteriseret af modernisering og høj økonomisk vækst. Et ophold i Rusland kan byde på store indsigter i et land i stor udvikling- både politisk og økonomisk.

Læs mere

Singapore

Singapore strækker sig over små 710 km2, men har over 5 millioner indbyggere og fire officielle sprog. Østaten er i dag en af verdens mest konkurrencedygtige økonomier og tiltrækker i stigende grad højt kvalificeret arbejdskraft og studerende fra hele verden.

Læs mere

Sydafrika

Sydafrika er Afrikas finans-, handels,- og produktions centrum og har det seneste årti oplevet stor økonomisk vækst. Et ophold i Sydafrika kan byde på helt unikke indsigter i et af verdens nye vækstlande. Med 23 offentlige universiteter og over 80 private er der gode muligheder for studieophold.

Læs mere

Sydkorea

Sydkorea er inden for en relativ kort periode gået fra at være blandt verdens fattigste lande til at være en økonomisk succeshistorie. Landet er i dag verdens 15. største økonomi, og uddannelse, forskning og innovation har høj politisk prioritet.

Læs mere

Fakta om vækstlande

En meget stor andel af den globale vækst forventes i de kommende år at komme fra verdens nye vækstlande. Disse er lande, der over en relativ kort tidsperiode har oplevet en hastig økonomisk vækst og har gennemgået store politiske ændringer. Det er med til at skabe en forskydning af det globale økonomiske tyngdepunkt fra det traditionelle centrum i vesten til i stigende grad disse nye vækstøkonomier i særligt øst, men også i syd.

Læs mere