Hvis du arbejder med voksnes læring, har du også mulighed for at arbejde internationalt og komme til udlandet.

Arbejder du med voksnes læring - både ved uformelle læringsaktiviteter og ved formel voksenuddannelse - kan du samarbejde med andre lande og komme på udveksling med tilskud fra henholdsvis EU og Nordisk Ministerråd via de to programmer Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning og Nordplus Voksen

Du skal være opmærksom på, at du på begge programmer ikke kan søge om tilskud som enkeltperson, men at du skal søge gennem din organisation eller uddannelsesinstitution.

Begge programmer administreres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og du kan læse mere om programmerne og andre tilskudsmuligheder på styrelsens hjemmeside