Et kursus hen over sommeren kan forberede dig på et længerevarende studieophold i et andet land eller bare give dig en ny viden og et internationalt netværk inden for dit fag.

Hvad er et sommeruniversitet?

Mange universiteter og organisationer udbyder kurser og sommerskoler af nogle ugers varighed i sommermånederne. Nogle sommerskoler er tematiseret om et eller flere emner, andre dækker en bredere vifte af fag. Der er ofte knyttet sprogundervisning til nogle af forløbene. Nogle kursusforløb kan være meritgivende i en dansk uddannelse, andre har et mere alment dannende formål. Når du har fundet et kursus, som interesserer dig, kan du spørge din uddannelsesinstitution, om der er mulighed for merit.

Vis hvad du har lært

Det er en god idé at dokumentere de nye kompetencer, som du erhverver dig under et uddannelsesophold i udlandet, f.eks. på et sommeruniversitet. Det kan du med et Europass Mobilitetsbevis. Det er et personligt, EU-anerkendt dokument, der beskriver hvor, hvordan og hvornår du har gennemført et uddannelses- eller anden form for læringsophold i udlandet. For at få Europass Mobilitetsbevis skal opholdet godkendes, og dokumentet skal udstedes af den organisation, du er udsendt af – f.eks. din uddannelsesinstitution.

Europass logo Læs mere om Europass og hvordan dokumenterne kan gøre det nemmere for dig at beskrive dine kompetencer

Hvordan finder jeg et kursus?

Med mindre du i forvejen har besluttet dig for et bestemt universitet eller kursus, kan du bruge de store søgemaskiner på nettet for at få et overblik over hvilke muligheder, du har. Søg evt. på opslagsordet 'summer university'. Mange danske uddannelsessteder annoncerer sommerkurser for udenlandske samarbejdspartnere inden for deres eget felt, og de danske universiteter udbyder selv kurser over sommeren på engelsk. Her deltager studerende fra hele verden.

Enkelte faglige og frivillige organisationer arrangerer også kurser inden for deres områder. Som et eksempel arrangerer Mellemfolkeligt Samvirke hvert år en række 3-ugers Next Stop studieture, der går ud til verdens brændpunkter såsom Israel/Palæstina, Jordan/Libanon/Egypten, Zimbabwe, Myanmar, etc.

Hvem kan deltage?

Studerende og andre under akademisk uddannelse fra hele verden deltager i kurserne. 
Nogle kurser er på overbygningsniveau, og her skal du have en bachelorgrad for at blive optaget. Derudover skal du have visse sprogkundskaber for kurserne udbydes på engelsk eller det pågældende lands sprog.

Hvad koster det, og kan man få legater?

Kurserne varierer meget i pris og længde. Længerevarende kurser kan koste op til 10.000 kr., mens korterevarende kurser kan koste næsten ingenting. Du skal som regel selv betale for rejsen og opholdet. Kontakt sommeruniversitetet for nærmere oplysninger.


Der kan i enkelte tilfælde opnås tilskud via private legater og lignende. Læs mere om legater og tilskudsordninger.

Hvor skal man søge om optagelse?

Mange gange kan du finde ansøgningsblanketter på det pågældende sommeruniversitets hjemmeside.

Du skal selv kontakte det universitet du vil gå på, for nærmere oplysninger.