Går du med rejsedrømme og udlængsel i maven, men føler dig bremset af økonomien? Så læs bare videre, for der findes heldigvis mange muligheder for at få økonomisk tilskud til dit udlandsophold.

Går du med rejsedrømme og udlængsel i maven, men føler dig bremset af økonomien? Så læs bare videre, for der findes heldigvis mange muligheder for at få økonomisk tilskud til dit udlandsophold.Girl on crate with red bike parked

Hvis du er i gang med en uddannelse i Danmark og f.eks. skal på studie- eller ulønnet praktikophold i et andet land, findes der forskellige programmer og tilskudsordninger, der giver økonomisk tilskud til dit ophold. Gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+, kan du få tilskud til forskellige typer uddannelsesophold i Europa. Går du f.eks. på en erhvervsuddannelse, kan du få tilskud til et skole- eller praktikophold i udlandet igennem Erasmus+: Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, og går du på en videregående uddannelse, er programmet Erasmus+: Videregående Uddannelse interessant for dig. I nogle tilfælde kan du også få din SU med til udlandet.

Hvis du er i gang med en videregående uddannelse eller skal til at starte på en, er der særligt gode muligheder for statsligt tilskud til dit ophold. Du kan tage både en del af eller hele uddannelsen i udlandet, og du har som oftest mulighed for at få SU med til at leve for. Derudover kan du igennem udlandsstipendie-ordningen og udlandsstudielånet helt eller delvist få dækket studieafgiften på et studieophold i udlandet, hvis du lever op til kriterierne.

Udover offentlige tilskudsordninger kan du også søge om tilskud gennem private legater eller fonde. Vi hjælper dig med gode links, så du hurtigt kan komme i gang med legatansøgningen og giver gode råd til, hvordan du griber det an, og hvad du skal huske.

Til videregående uddannelse i udlandet

Hvis du vil studere i udlandet, findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte igennem nordiske programmer, EU's uddannelsesprogram Erasmus+ og andre tilskudsmuligheder, herunder SU, udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Til videregående uddannelse i udlandet - Læs mere

Til grundskole eller ungdomsuddannelse i udlandet

Mens du går i skole eller på en ungdomsuddannelse, er der flere muligheder for at få tilskud til udlandsophold. Hvis du er over 18 år, kan du f.eks. søge om at få din SU med til udlandet. Du kan også søge om tilskud til et praktikophold.

Til grundskole eller ungdomsuddannelse i udlandet - Læs mere

Til frivilligt arbejde i udlandet

Du har mulighed for at arbejde frivilligt i Europa inden for miljø, kunst og kultur, sport og fritid eller andet, herunder med aktiviteter for børn, unge og ældre. Ordningen Europæisk Volontørtjeneste (EVS) er næsten gratis for dig, den koster kun dit engagement.

Til frivilligt arbejde i udlandet - Læs mere

Legater og fonde

En række private legater og fonde giver økonomisk tilskud til udlandsophold.

Legater og fonde - Læs mere

Øvrige muligheder for tilskud

Vil du deltage i et projekt eller en udveksling i udlandet? Er du færdiguddannet, men ønsker praktisk erfaring eller efteruddannelse i udlandet?

Øvrige muligheder for tilskud - Læs mere